Monday, August 11, 2008

ANG LAYBRARYAN SA KASALUKUYANG PANAHON (Ikaanim na Bahagi ng Isang Serye) Ni Roderick Ramos

ANG LAYBRARYAN SA KASALUKUYANG PANAHON
Ikaanim na Bahagi ng Isang Serye

“Wala kaming desk top. Matagal na naming ni-requestngunit hanggang ngayon ay di pa rin sinasagot ng administrasyon. Mahirap kayang maging cybraryansa gitna ng lumalalang krisis sa decision-makingng mga nasa itaas. Kompyuter lang naman di pa maibigay! Kay laking ginhawa ang dulot nito sa aming mga laybraryan sapagkat mauuna kami at mapapadali ang pagtugon sa anumang hinihiling na impormasyon ng bawat kliyente namin sa araw-araw. Ito ay natural na mga wika ng isang laybraryan sa kasalukuyang panahon na ang nais lamang mapabilis ang paghahanap ng mga bibliographic entriessa pamagitan ng isang on-line public access catalog.”

“Inalis ng aming prinsipal ang Internet facility na mayroon ang aking kompyuter. Naka-anim na buwan din ito sa silid-akltan at nakatulong sa akin sa paghahanap ng mga databases upang mapadami ko ang serbisyo nito. Hindo ko na nga ma-eeksplor ang http://www.skoool.ph/ ng libre. Ito ay ang bagong hypermedia na gawa ng Intel, Adopt-A-School at ng DepEd. Nagiging tampulan kasi ito ng mga intriga kasama ng inggit ng iba pang miyembro ng komunidad. Ang sabi nila na may mga guro sa Departamento ng Agham ang hindi umaayon sa paglalagak ng computer unit sa silid-aklatan. Nararapat lamang daw na ito ay ilagay sa nabanggit na departamento upang maging bahagi ng kanilang programa.”

“Sayang ang aking mga db blogs at hindi na ito mapapakinabangan ng mga mag-aaral dito sa pamantasan. Isesentralays na kasi ang mga computers sa isang lugar. Ibabalik na ang aking desk top bilang OPAC unit at maaantala ang desktop publishing ng Library Daily gamit ang Microsoft Publisher na aking tinatapos. Mahirap pa namang dumako sa kabilang gusali para sa libreng gamit ng computers at 15 minutes din iyon – panaog at pabalik. Mahal ngayon ang USB at pambili din iyon ng diaper ng aking mga anak o 14 kilos ng bigas sa pilahan ng NFA rice sa palengke tuwing alas dos.”

“Nag-kakatalog na naman siya ng libro para sa kanyang part-time work gamit ang oras niya dito at Internet kaya di ako makapag-Access. Minsan inuuwi niya ang laptop ng library dala hanggang Bataanpara sa kanyang consultative work doon. Ang pagkakaalam ko maliito sa code of ethics ng mga laybraryan.”

Mayroong kamalayan sa Library 2.0 ang mga nagsasalitang ito at mababanaag ang kahirapang dulot ng pagkadarahop sa pangunahing information tool ng kasalukuyang panahon – ang mga kompyuter, internet facility, at iba pa. Ilan lang ito sa maaring sumalamin sa library poverty na mayroon sa buong kapuloan.

Click for previous parts:
http://anglaybraryan.blogspot.com/2008_02_01_archive.html

Click for seminars, etc.:
http://libraryseminarsworkshopsfora.blogspot.com/2008_05_01_archive.html

No comments: